wie zijn wij ?

achtergrond

missie & visie

lopende projecten

contact

dok010

overschiese dorpsstraat 81-83

3043 CP rotterdam

010-2263991

www.dok010.nl

webwinkel

“t oude Raedthuys

Het Raedthuys bevind zich in de Dorpstraat, in 1608 werd dit als Ambachtshuis aangekocht en werd gebruikt voor vele doeleinden. Zo werd er vergaderd en was het tijdelijk een school. In 1723 werd het Raedthuys geheel verbouwd en kwam er een woning bij. In 1826 werd er een schoollokaal bij gebouwd die later verplaatst werd naar de Delftweg. In 1845 werd het Ambachtshuis omgebouwd tot Raedthuys, de achtergevel werd uitgebroken. In 1923 werd het Raedthuys ingericht naar de eisen van die tijd, in 1929 werden er nieuwe kamers ingebouwd, men kwam binnen via een ruime gang waar de kamer van de burgemeester rechts lag en de raadkamers zich boven bevonden.

Anders dan in vele gemeenten in Nederland krijgt het Oude Raedthuys in Overschie een
functie die de naam eer aandoet. Een restaurant, Café of bed and breackfast. Mogelijke
bestemmingen voor het historische pand aan de Overschiese Dorpsstraat in Overschie.
Belangrijk voor de Deelgemeente Overschie was, en is, te kunnen beschikken over de
aansprekende trouwlocatie in Overschie. Toch was de exploitatie van het totale pand niet
iets waar het gemeenschapsgeld diende te worden ingezet.

Met het ontstaan van
dok010 was voor de deelgemeente een optie geboren die alle be-
langen dient. Daar waar de deelgemeente de openbare (trouw) functie wilde borgen is
dok010 gericht op de ontwikkeling van Overschie als sociale, economische en stedelijke
(dorpse) gemeenschap. Met dit doel is
dok010 sterk gericht op de ontwikkeling van de bewoners van Overschie. Hiermee is dan ook het verband gelegd met de benaming het Raedthuys. Met de ontwikkeling van mensen is goede raad ten allen tijde van belang. dok010 richt het Raedthuys dan ook zo in dat (vooral) de Overschiese bevolking de mogelijkheden beschikbaar heeft om aan haar eigen toekomst te werken.

Het Raedthuys is zo ingericht dat mensen worden ondersteund op twee belangrijke vragen: